"Det är viktigt för oss att varje Moebe -design startar här, med oss. Från SketchPad till slutprototyp är DNA från Moebe närvarande under hela designprocessen. Vi är stolta över att ha byggt ett team som delar dessa värden."

Moe

"Det är viktigt för oss att varje Moebe -design startar här, med oss. Från SketchPad till slutprototyp är DNA från Moebe närvarande under hela designprocessen. Vi är stolta över att ha byggt ett team som delar dessa värden."