Le Klint har tillverkat lampor i Odense sedan 1943 - och det gör vi fortfarande, men det är också en av Danmarks "bäst bevarade hemligheter" - vi måste göra något åt ​​det. Det är ett mycket medvetet val att vi har upprätthållit vår produktion i Danmark.

Le Klint

Le Klint har tillverkat lampor i Odense sedan 1943 - och det gör vi fortfarande, men det är också en av Danmarks "bäst bevarade hemligheter" - vi måste göra något åt ​​det. Det är ett mycket medvetet val att vi har upprätthållit vår produktion i D...