Sedan 1881 har Iittala ägnats åt att inspirera ett bättre liv. Det som började som en glasfabrik i en liten by i Iittala, Finland, har vuxit till ett internationellt erkänt varumärke som har haft ett betydande inflytande på den nordiska livsstilen.

Iittala

Sedan 1881 har Iittala ägnats åt att inspirera ett bättre liv. Det som började som en glasfabrik i en liten by i Iittala, Finland, har vuxit till ett internationellt erkänt varumärke som har haft ett betydande inflytande på den nordiska livsstilen.