Jacob Jensen®s design är baserad på en filosofi utvecklad av vår grundare, Jacob Jensen. Han trodde att allt vi skapar måste vara original, utöver tid och modetrender.

Jacob Jensen

Jacob Jensen®s design är baserad på en filosofi utvecklad av vår grundare, Jacob Jensen. Han trodde att allt vi skapar måste vara original, utöver tid och modetrender.